خوشنویسی با خودکار

دپارتمان مجازی خوشنویسی با خودکار نوین تحریر

خوشنویسی با خودکار

دپارتمان مجازی خوشنویسی با خودکار نوین تحریر

خوشنویسی با خودکار

محفلی آرام و دوست‌داشتنی برای هنرمندان و علاقمندان به خوشنویسی با خودکار و خط تحریری!

مشاوره و ثبت سفارش
09307526507

اینستاگرام
Instagram.com/NovinTahrir

تلگرام ویدیوهای خط خودکاری
NovinTahrir

تلگرام اخبار ما
AramFamily

موارد قابل ارائه:
* کلاس خط مجازی با پشتیبانی عالی
* کتاب تخصصی خوشنویسی با خودکار
* کاغذ یادداشت ویژه خط خودکاری
* تابلو خط و لوح تقدیر و سپاس
* طراحی گرافیک: لوگو، کتاب و مجله
* مهرخاتم لیزری
* عروسک کچه‌ای

این متن دوبار نوشته شده از هرکدام مواردی دستگیرتان خواهد شد انشاءالله...

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست2

دریافت حرمت میبودم قدمت میبودم

دریافت خاک حریم حرمت میبودم


دریافت میخرامیدی


دریافت می


دریافت اگر پخته صحبت

دریافت صحبت


دریافت بماند


دریافت شد دندانه اره ای


دریافت که دور ه

این


دریافت خوشنویسی ایندریافت آموزش ی معکوس


دریافت آموزش ی


دریافت آموزش خوشنویسی کلمه غیر بصورت کشیده


دریافت بپیوستم


دریافت بپیوستم کشیده


دریافت آموزش کشد آموزش دلشدگان


طبیبان

دریافت آموزش طبیبان


دریافت نداشت
است


دریافت است


دریافت آموزش خوشنویسی همه
عیسی


دریافت آموزش خوشنویسی عیسی

از باد مرا بوی تو آمد امروز

هماهنگی جلسه پنجم گروه مدرسین

نمونه کارهای این هفته برخی از دوستان

رفع اشکال خوشنویسی با خودکار و خط تحریری

آداب الخط استاد امیرخانی

آداب الخط استاد امیرخانی

اگر این خط کشی کمک‌تون کرد در نظرات بنویسین... ممنون 🙏

آداب الخط استاد امیرخانی

سلام

 

لینک جلسه اول

نمونه کارهای اولیه - دستخط شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد - مسیر هنرجویی برای پیشرفت مطلوب

 

سلام بر شما

 
1- از این لینک تخته کلاس مجازی را دریافت نمایید و موارد آن را

در مورد حل اشتباهات رایج نوشتاری و موارد ایتدایی زیبانویسی تکمیل فرمایید...

 

2- لطفا موارد کتاب آداب الخط را در لینک زیر بررسی و مطالعه نمایید...
و متن نقطه و دانگ را بصورت ساده نویسی بدون ضخامت اجرا نمایید.

آداب الخط استاد امیرخانی